Senátorské dny

Každou středu vždy od 13:00 hod do 18:00 hod je Vám k dispozici moje senátorská kancelář v Ostravě-Porubě. Pokud Vám nestačí e-mail komunikace a chcete se se mnou sejít osobně, domluvte si termín a stavte se za mnou na kávu nebo čaj :-)

Kontakt

V rámci kanceláře nabízím také bezplatnou právní poradnu, kdy je v kanceláři v rámci senátorských střed k dispozici také 2 x měsíčně od 16:00-18:00 hod pan JUDr. Milan Čichoň. Zájem o konzultaci je nutné objednat předem, před schůzkou Vám zašleme také informace, jaké dokumenty si připravit, ať je konzultace co nejefektivnější.

Upozornění! Součastí poradny není sepisování závětí notářským zápisem. V těchto případech se musíte obrátit přímo na Vašeho notáře.

Kontakt

Právní poradna se týká zajištění právní pomoci pro občany v tomto rozsahu:

 • zajištění odborného právního poradenství a právních konzultací v rozsahu generální právní praxe advokáta, tj. v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného, správního, trestního a mezinárodního;
 • převody vlastnictví, dědictví a dědické právo, vymáhání pohledávek;
 • provedení orientačního testu insolvence pro případ předlužení;
 • poradenství a zvážení možnosti podání návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot);
 • sepis žádostí o osvobození od soudních poplatků;
 • sepis žádostí o ustanovení právního zástupce u soudu;
 • sepis žádostí o ustanovení právního zástupce učeného Českou advokátní komorou;
 • sepis žádostí o splátkový kalendář v rámci exekucí;
 • sepis žádostí o odklad exekuce;
 • sepisů návrhů na zastavení exekuce;
 • právní pomoc při řešení exekucí a insolvencí;
 • právní pomoc v oblasti pracovního práva zejména při rozvázání pracovního poměru, vzniku pracovního poměru, dohody o provedení práce, brigády, náhrady při mateřství, rodičovství a pracovní poměr apod,.;
 • právní pomoc ve věci výživného, úprava styku k dětem, rozvod manželství;
 • právní pomoc v oblasti bydlení, nájem, ubytování, vznik, zánik nájmu, zvýšení nájemného, prodloužení nájemního vztahu, převod bytu do vlastnictví;
 • základní pomoc a orientace v oblasti dávek státní sociální podpory;
 • sepisu jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob a listin, pokud jejich zpracování nepřekročí délku 20 min.

Ondřej Šimetka · senátor © 2021