Názory

Regionální politika

Od narození žiju na Opavsku a posledních 17 let pracuji v Ostravě. Měl jsem v životě mnoho nabídek pracovat v zahraničí nebo v jiných částech naší země. Využil jsem mnohé, abych získal zkušenosti, nikdy jsem ale neuvažoval o opuštění regionu. Jsem lokální patriot, náš region je nádherný!

Rozumím dobře zdravotnictví. Všichni jsme se na vlastní kůži letos přesvědčili, jak je důležité mít kvalitní zdravotnický systém. Považuji za nesmírně důležité mít u nás v regionu stabilní Fakultní nemocnici a Lékařskou fakultu. Obě dvě instituce si, bohužel, nedávno prošly velkou krizí, fakulta z ní ještě nevybředla. Cítím jako svou povinnost pomoci FNO i LF OU nejen z pozice lékaře a vyučujícího, ale i z pozice politické. Zdravotnictví se nesmí stát polem, kde si politici, podnikatelé a další vlivové skupiny hrají své hry, tak jak jsme viděli v roce 2018 a 2019 i v roce 2020.

Zahraniční politika

Naše zahraniční politika musí být čitelná pro naše partnery a orientovaná na Západ. Tam patříme. Současná roztříštěnost naší zahraniční politiky nás poškozuje a snižuje naši důvěryhodnost. Orientace na Čínu a východ není budoucností. Potřebujeme spolehlivé spojence. Koronavirová krize jasně odhalila rizika spojená s vazbami na Čínu. Pohled na vládní představitele vítající letadlo z Číny, která nám prodala roušky, které jsme jí předtím darovali, byl tristní. Nevěřme vládě, která nám tvrdí, jak jsme hrozně úspěšní, není to pravda, i když bychom si to všichni velmi přáli. Naše pozice ve světě oslabuje, už zdaleka nejsme tou zemí, která inspirovala svým postojem k lidským právům.

Jiskrou naděje a ukázkou sebevědomého chování je cesta Miloše Vystrčila, předsedy Senátu a druhé nejvýše postavené osoby ve státě, na Tchaj-wan. Pouze zdravě sebevědomé, slušné, ale nepodbízivé jednání může zemi zajistit větší mezinárodní význam.

Česká republika v Evropě

Jsem přesvědčen, že Česká republika patří do západní Evropy. Nejsme schopni obstát sami, patříme do Evropy, kterou pro mě reprezentuje Evropská unie. Západní Evropa se bez nás obejde, nám by bez ní bylo velmi těžko. Našimi důležitými spojenci jsou samozřejmě i naši bezprostřední sousedé a země Visegrádské čtyřky. Zároveň se musíme zbavit nálepky státu, který rád bere, ale nechce se na ničem podílet. To je naše ostuda.

Naše přítomnost v Evropě se nesmí redukovat na pouhé čerpání dotací a kritiku všeho!

Debata o smyslu být členem EU se nemůže posuzovat jen podle toho, zda je to „ekonomicky výhodné“. Jsou i jiné hodnoty.

Bezpečnost

Dnešní svět je neklidný. K moci se dostávají oportunisté, kteří vyvolávají strach a následně jej využívají. Myšlenka, že naši bezpečnost zajistíme sami, je nebezpečnou iluzí. Bezpečnost naší země zajistíme pouze ve spolupráci s NATO a EU. Naše závazky vůči těmto institucím nelze zpochybňovat.

Lidská práva

Žijeme v zemi, kde je zákonem zaručeno právo na ochranu života, lidské důstojnosti, zdraví a svobodného projevu. Zákon chrání i naše soukromí, nedotknutelnost vlastnictví a svobodu pohybu. Nikdo u nás nesmí být diskriminován kvůli svým politickým či náboženským postojům, kvůli barvě kůže, pohlaví či sexuální orientaci. Lidská práva u nás považujeme za samozřejmá, nepřišla však sama od sebe. I dnes jsou země, které základní lidská práva občanům upírají. Je nutné o tom mluvit, protože tím chráníme i naši svobodu.

Regionální politika

Od narození žiju na Opavsku a posledních 17 let pracuji v Ostravě. Měl jsem v životě mnoho nabídek pracovat v zahraničí nebo v jiných částech naší země. Využil jsem mnohé, abych získal zkušenosti, nikdy jsem ale neuvažoval o opuštění regionu. Jsem lokální patriot, náš region je nádherný!

I když není senátor funkce komunální, ale celostátní, může vahou své funkce či osobnosti samozřejmě svému regionu výrazně pomoci. Mé hlavní priority v regionu by byly:

  • · Pomoc udržet v regionu Lékařskou fakultu a pomoci ji zvládnout krizi, kterou právě prochází
  • · Podpora Fakultní nemocnice, jakožto instituce, která má pro zdraví obyvatel v regionu zcela zásadní význam
  • · Pomoc při legislativním procesu při řešení dopravní obslužnosti v regionu, v senátním obvodu 72 se jedná o silnici 1/56, která by výrazně pomohla zlepšit dopravní situaci mezi Opavou a Ostravou na Hlučínsku.

Důstojný život seniorů

Loni na podzim proběhla médii kauza zneužívání seniorů v jednom domově seniorů v Ostravě Porubě. Byl jsem tou reportáží otřesen. S ohledem na rostoucí počet seniorů potřebujeme plán do budoucna! Potřebujeme posílit systém sociální péče o starší občany a tam, kde je to možné, poskytovat tyto služby v domácím prostředí. Jako lékař vím, jak těžké je někdy zajistit péči o nemocné staré lidi, kteří jsou propuštěni z nemocnice a jak velké dopady to mívá na celou rodinu.

Stejně důležitá je ale i péče o pracovníky v této oblasti! Vždyť mnoho problémů pramení z nedocenění jejich práce, přepracování a neřešení problémů.

Poučení z koronavirové doby

V úvodních dnech a týdnech vláda reagovala rychle a rozhodně a pomohla epidemii zvládnout. Nicméně neschopnost a neochota cokoliv vysvětlovat a zdůvodňovat; a arogantní postup bez ohledu na platné právo, včetně absence jakéhokoliv plánu, byla pro mě, člověka zvyklého na strategické myšlení a otevřenou komunikaci běžnou ve světě, naprosto zarážející.

Ještě více se neschopnost vlády adekvátně reagovat na vyvíjející se situaci projevila v červenci 2020 v souvislosti se situací v dolech OKD. Místo včasné reakce na jednom konkrétním místě, nechala vláda situaci vyhrotit, aby pak reagovala opětovným „umrtvením“ celého regionu z minuty na minutu.

Vláda svými chaotickými nařízeními, strašením a nepředvídatelnými kroky již ztratila důvěru lidí, kteří tak nechtějí respektovat už ani některá opatření, která smysl mají.

V době koronakrize většinu práce odvedly nemocnice samotné: lékaři, sestřičky a podpůrný personál. Vláda jejich skvělou práci zneužila ke své kampani. Zdravotníky na začátku epidemie nedokázala ochránit, byť se tak navenek tvářila. Jejich slibům už ve zdravotnictví nevěří snad nikdo.

Neprůhledné miliardové nákupy, poklonkování Číně, arogance moci, rozhazování peněz v rámci nereálných slibů, přihrávky svým věrným a chaotická komunikace s veřejností jasně ukázaly, že tahle vláda prostě potřebuje hlídače. Vlastně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Myslím, že Senát, jako hlavní pojistka ústavnosti a demokracie, potřebuje lidi konzistentní ve svých názorech, zásadové a se schopností uvažovat v souvislostech.

Nabízím Vám proto svoje služby.

Kontakt

Ondřej Šimetka · senátor © 2023